Seminář Procesním řízením k efektivitě a rozvoji organizacÍ

0,00 

O kursu

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář o procesním řízení v organizacích pořádaný Nadnárodním kompetenčním centrem pro procesní řízení na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci. Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení bylo financováno z fondů EU v rámci programu INTERREG IV, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Seminář se koná 20. května 2016 od 10.00 v prostorách Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci a to konkrétně v učebně č. 110 a v prostorách nové dvorany.

Během semináře vystoupí prof. Řepa, vedoucí centra, který účastníky seznámí s touto problematikou. Dále vystoupí zástupci organizací, které s centrem spolupracují. Součástí semináře bude také společenský raut.

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast do 18. 5. 2016 koordinátorce projektu.

Harmonogram semináře

Ing. Veronika Zelená
koordinátorka projektu
zelena@fm.vse.cz, +420 774 579 189
Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze